Start

Välkommen till Fabriken 27

Fabriken 27 är namnet på vår bostadsrättsförening. Gatuadressen är Bergsundsgatan 19. och postadressen 117 37. Brf. Fabriken hör till Högalids församling och till Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning inom Stockholms stad.

Namnet Fabriken kommer från det stora fabriksområde som låg i området med Bergsunds mekaniska verkstad, anlagd 1769 av skotten Thomas Lewis och där bland annat Samuel Owen var verksam. Lindvall i Lindvallsgatan och Lindvallsplan har sitt ursprung i Karl 

August Lindvall, skeppsbyggare och konstruktör och chef för Bergsunds verkstad 1875-90. En minnesten finns i parken snett mittemot Bergsundsgatan 19. Fabriken och industriverksamheten avvecklades helt 1929 och området bebyggdes med bostäder. Källa: Stockholm från A till Ö, Hans Harlén