Om Fabriken 27


Fastigheten Fabriken 27 i Stockholm är ett sexvåningshus med källare och vind. Den består av 30 lägenheter på mellan 19 och 48 m2. Det finns inga övriga lokaler (ex. vis kommersiella) i huset.


Huset är byggt i nyklassicistisk stil, vilket märks på den slätputsade, regelbundna fasaden med sin diskreta utsmyckning. Fabriken 27 byggdes 1928-29. Byggherre och byggmästare var J. Hedbom och J. Wadsjö, och arkitekter var M. Bocander och A. Cronvall.


I "Malmarna" av Bergquist och Malmquist värderas huset som "av intresse", vilket det delar med andra hus i kvarteret Fabriken, dock inte alla.


Totalt har 18 lägenheter fönster mot gatan, resten mot gården. Lägenheterna på översta våningen har terrass eller balkong. Trappuppgången har vädringsbalkonger mot gården. Renoveringar har ägt rum 1978, då bl. a VA- och elstammarna byttes och köken gjordes om, och 1999 då badrummen renoverades. 2002 byttes elinstallationerna i källaren, och alla fönster och taket målades om. Under 2004 har alla lägenhetsdörrar bytts ut och trapphuset målats om. 2005 rengjordes avloppsstammarna, och deras återstående livslängd bedömdes till 25 år. Under 2007 har ytterligare förbättringar gjorts, bl a av elektricitet, allmänna dörrar och lås samt i tvättstugan som fått förstärkt belysning och ny torktumlare. Under 2008 renoverades hela källarvåningen.