Brf Fabriken 27

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 registrerades 1998-05-06 och övertog fastigheten Fabriken 27 1998-10-01. Tidigare ägare var Acasso Music AB. Föreningen är äkta.


Fabriken 27 byggdes 1928-29. Byggherre och byggmästare var J. Hedbom och J. Wadsjö, och arkitekter var M. Bocander och A. Cronvall.


I "Malmarna" av Bergquist och Malmquist värderas huset som "av intresse", vilket det delar med andra hus i kvarteret Fabriken, dock inte alla.