Styrelsen

Mail till styrelsen:

Ordförande:

Linus Gustafsson

Kassör:

Sekreterare:

Roland Berndt

Ledamot:

Karolina Ahlström

Ledamot:

Björn Evestrand

Ledamot:

Adam Ryman