Styrelsen

Styrelsen

Mail till styrelsen:

Ordförande:

Adam Carlson

Vice ordförande:

Björn Evestrand

Kassör:

Gustav Holm

Sekreterare:

Roland Berndt

Ledamot:

Malin Thorngren

Ledamot:

Erik Cadeskog

Suppleant:

Yvonne Österbro